Baby V.O.X. : Members Profile and Details

Baby V.O.X.

Baby V.O.X. is a 9-member group. The members are Kim E-Z, Lee Gai, Cha Yumi, Jung Hyunjun, Jung Shiwoon, Lee Heejin, Shim Eunjin, Kan Miyoun, Yoon Eunhye.